Places We Know

solo exhibition at AKINCI nov 2010

Werther

Premeadow, c-print, framed, 240 x 60 cm

Press Release

Persijn Broersen & Margit Lukács – Places We Know

8 October – 13 November 2010

The work of Persijn Broersen (b. 1974 in Delft) and Margit Lukács (b. 1973 in Amsterdam) is characterized by a quest for the sources of contemporary visual culture. With intricate layers of depersonalization, re-mediation and re-interpretation they demonstrate how reality, (mass)media and fiction are strongly intertwined in contemporary society.

In their first show at AKINCI, Places We Know, Persijn Broersen en Margit Lukács present new work, in which they unravel the layered surface of America. Meandering through intricate layers of cut-out photos of the American Wilderness, they deconstruct and recreate the hinterland based on Walt Disney’s classic film Bambi and the painter Albert Bierstadt’s (b. 1830 in Solingen) vision of the West. In this way, Broersen and Lukács create metaphors for places that are deeply rooted in the collective imagination.

The video Mastering Bambi is based on Walt Disney’s 1942 classic. In Bambi, Disney created one of the first virtual worlds. It was a world in which Disney strove to create a deceptive realism, a harmonious world in which man is the only enemy. This romantic wilderness, stripped of its inhabitants, has been reconstructed by Broersen and Lukács in Mastering Bambi.

In The Present Absent – (After Bierstadt’s ‘Storm in the Rocky Mountains’, Mt Rosalie, 1866), Broersen and Lukács apply a similar principle of deconstruction and creation. Bierstadt was one of the Hudson River Group, a group of American landscape painters who were influenced by Romanticism. He is mainly known for his expansive landscapes from the American West. Bierstadt’s paintings make use of reality, but in fact they depict a concept of the ideal landscape.

In The Present Absent Broersen and Lukács show the shadows of the world that lies hidden below the surface, the imaginary world that Bierstadt painted but is a long way from the place on which it is based.

Persijn Broersen and Margit Lukács work as an artistic duo from their base in Amsterdam. They studied at the Sandberg Institute, Amsterdam and at the Rijksacademie(2008), Amsterdam. They have recently exhibited their work at the WorldExpo, Shanghai (2010), the Mukha in Antwerp (2009) and in the Stedelijk Museum, Amsterdam (2008)

 

 

review artslant

http://www.artslant.com/ams/articles/show/19484

 

 

 

 

Persbericht

Persijn Broersen & Margit Lukács – Places We Know

8 oktober – 13 november 2010

Het werk van Persijn Broersen (Delft, 1974) en Margit Lukács (Amsterdam, 1973) kenmerkt zich door een zoektocht naar de bronnen van de hedendaagse beeldcultuur. Met complexe lagen van depersonalisatie en re-interpretatie tonen zij aan hoe de werkelijkheid, de massamedia en fictie sterk met elkaar verweven zijn in de hedendaagse samenleving. 

In hun eerste show bij AKINCI, Places We Know, presenteren Broersen en Lukács  nieuw werk waarin in zij de gelaagde oppervlakte van Amerika ‘ontrafelen’. Rondwarend door de coulissen van uitgeknipte foto’s van de Amerikaanse wildernis deconstrueren en herscheppen zij het achterland uit de Walt Disney klassieker Bambi en de visie van schilder Bierstadt (Solingen,1830) op het Westen. Zo creëren Broersen en Lukács metaforen van plaatsen die diepgeworteld zijn in de collectieve verbeelding.

De video Mastering Bambi is gebaseerd op de klassieker van Walt Disney uit 1942. In Disney's Bambi werd één van de eerste virtuele werelden gecreëerd. Disney streefde in Bambi naar een bedrieglijk realisme, een harmonieuze wereld met als enige vijand de mens. Deze romantische wildernis, ontdaan van zijn bewoners, werd door Broersen en Lukács gereconstrueerd in Mastering Bambi

In The Present Absent – (After Bierstadt’s ‘Storm in the Rocky Mountains’, Mt Rosalie, 1866) passen Broersen en Lukács eenzelfde principe van deconstructie en schepping toe. Bierstadt behoorde tot de Hudson River Group, een groep Amerikaanse landschapsschilders beïnvloed door de Romantiek. Bierstadt stond met name bekend om zijn weelderige landschappen van de ‘American West’.  Zijn schilderijen leunen op de werkelijkheid, maar in feite zijn het afbeeldingen van een idee van het ideale landschap.

In The Present Absent tonen Broersen en Lukács  de schaduwen van de wereld die onder het oppervlak verborgen ligt, de wereld van verbeelding die Bierstadt heeft geschilderd, maar die ver verwijderd is van de plaats waar het op is gebaseerd.

Persijn Broersen en Margit Lukács werken als kunstenaarsduo vanuit Amsterdam. Zij studeerden aan het Sandberg Instituut, Amsterdam en aan de Rijksakademie, Amsterdam (2008). Recentelijk hebben zij onder meer geëxposeerd op de WorldExpo, Shanghai (2010),  in het Muhka, Antwerpen (2009) en in het Stedelijk Museum, Amsterdam (2008).

 

 

 

 

 

Stills Mastering Bambi, 12;40 FullHD, 12;30

Werther

The Present Absent ( after Bierstadt's 'Storm in the Rocky Mountain, Mount Rosalie ', 1866) 12 panels, c-print, 70 x 50 cm