The Sun That Never Set

Solo Show at gallery AKINCI


November 23rd-December 21st
OPENING november 23rd: 17-19
OPENING Nr 2 November 28th 17-19 during Capital A, Amsterdam Art Weekend
Artistalk Sunday December 1st 1500

Open until January11th

Les Zones Terrestres_Jungle

Press Release

Persijn Broersen & Margit Lukács, The Sun that Never Set, 23 November – 21 December

In their solo exhibition The Sun that Never Set, Broersen & Lukács present three new projects: Beyond Sunset and Sunrise, a 28 minute film, Les Zones Terrestres, a continuous panorama printed on wooden panels, and a series of silkscreened wallpapers. Working in a wide variety of media - most notably video, animation and graphics - Broersen & Lukács produce a myriad of works that reflect on the ornamental nature of today’s media-crazed society. Ornament, “officially” banned after Adolf Loos’ Ornament and Crime (1910), has never left us. It’s rampant in the flattened arena of our increasingly virtual world, as it appears to us boundless, hypnotic and endlessly repetitive.

In the work Les Zones Terrestres, Broersen & Lukács reinterpret a French wallpaper* from 1855, one of the first reproducible, non-repeating panoramic wallpapers. The panorama would take over the walls of numerous homes in the nineteenth century, immersing the viewer spatially and simulating an imaginary world, as a kind of an archaic version of an artificial reality. By then, the era of mass production of the imaginary had begun, leading to the disappearance of the distinction between reality and it’s representation. Broersen & Lukács have carefully reconstructed, layer upon layer, this utopian all-encompassing landscape with the most ethereal material possible: the panorama is constructed with hundreds of polygon 3D-models. In the digital space mathematically defined polygons are used to create virtual objects. In Les Zones Terrestres they create an immaterial skin covering the solid wooden panels.

Another series of works in the exhibition are three silkscreened wallpapers, again with otherworldly realms as their subject. The wallpapers are drawn recollections of the feature fairytale films ‘The Wizard of Oz’ (1939), ‘ET’ (1982), and ‘Avatar’ (2009), being each a mélange of recurring popular leitmotifs of legend, fable, myth, and storytelling. In these films the real world is permeated with the imaginary. The drawings culminate in Gordian knots, creating patterns like endless cerebral cortices.

The copy-paste mentality of the media and its audience is reflected in the film Beyond Sunset & Sunrise; a mosaic-film in which Broersen & Lukács connect scripts and characters from classic Hollywood movies such as ‘Sunset Boulevard’, ‘Badlands’, ‘Wild at Heart’, ‘The Last Picture Show’ and ‘All About Eve’. Shot entirely in Hollywood, this fictional network of a dream chasing community merges with the reality facing the actors; a no-man’s land between Los Angeles and Hollywood. A place where dreams define reality, and the dream is defined by reality.

Broersen & Lukács studied at the Sandberg Institute and at the Rijksakademie in Amsterdam (2007 - 2008). Their films, installations and graphic work have been shown internationally, including: Centre Pompidou Paris (Fr), MUHKA Gent (BE), Coca in Torun (PL), Kunsthalle Tallinn (EST) and the Stedelijk Museum Amsterdam. Their films have been shown at filmfestivals worldwide including LAForum in Los Angeles, Experimenta Media Arts Biennal in Australia, Kassel Dokumentar Film Festival, International Film Festival Rotterdam and the IDFA in Amsterdam.
Broersen & Lukács have been invited to participate in the 19th Sydney Biennale, 2014.

* Les Zones Terrestres (The Earthly Zones), Zuber, Rixheim France, 1855. Wood printed on paper. The complete design of the wallpaper measured 16meter wide by 2.80. The paper was in production until the beginning of the 20th century.

Persbericht

Persijn Broersen & Margit Lukács The Sun that Never Set. 23 november - 21 december

In hun solotentoonstelling The Sun that Never Set presenteren Broersen & Lukács drie nieuwe projecten: Beyond Sunset and Sunrise, een 28 minuten durende film, Les Zones Terrestres, een doorlopend panorama afgedrukt op houten panelen, en een serie gezeefdrukt behang.
Broersen & Lukács  werken met verschillende media- met de nadruk op video, animatie en grafisch werk- waarbij ze een oeuvre hebben opgebouwd dat het ornamentele karakter onderzoekt van een maatschappij die gedicteerd wordt door virtuele media. Door een complex netwerk aan te leggen van gereconstrueerde, opnieuw gemaakte beelden tonen ze aan hoe realiteit, massamedia en fictie nauw met elkaar zijn verweven in onze hedendaagse cultuur. Ornament, 'officieel' verbannen na Ornament en Misdaad (1908) van Adolf Loos, heeft ons nooit verlaten. Het tiert welig in de vervlakte arena van onze steeds virtueler wordende wereld, die grenzeloos en hypnotisch lijkt, en zichzelf eindeloos herhaalt.


In het werk Les Zones Terrestres herinterpreteren Broersen & Lukács één van de eerste voorbeelden van een reproduceerbaar panorama, ‘Les Zones Terrestre’ * (Rixheim, Frankrijk, 1855). Het panorama sierde in de negentiende eeuw de muren van talloze huizen, waarbij de kijker werd ondergedompeld in een fantasiewereld, als een ouderwetse versie van een virtuele realiteit. Het was het begin van de spektakelmaatschappij, waarin werkelijkheid en illusie steeds meer met elkaar verweven raakte. Broersen & Lukács hebben dit utopische allesomvattende landschap laag voor laag gereconstrueerd, met het meest efemere materiaal mogelijk: het panorama is gemaakt van honderden polygone 3D-modellen. In de digitale ruimte worden mathematisch gedefinieerde polygonen gebruikt om virtuele objecten te maken. In Les Zones Terrestres vormen ze een immateriële laag over de massieve houten panelen.


Een andere serie werken in de tentoonstelling zijn drie verschillende gezeefdrukte behangen, wederom met een fictieve wereld als onderwerp. Het behang bestaat uit getekende herinneringen aan de sprookjesfilms ‘The Wizard of Oz’ (1939), ‘ET’ (1982), en ‘Avatar’ (2009), alle drie een mix van terugkerende populaire leidmotieven uit legendes, fabels, mythen en verhalen. In deze films zijn fantasie en werkelijkheid nauw met elkaar verweven. De tekeningen komen samen in gordiaanse knopen die patronen vormen als een eindeloze cerebrale cortex.


De 'copy-paste'-mentaliteit van de media en haar publiek is terug te zien in de film Beyond Sunset & Sunrise, een mozaïekfilm waarin Broersen & Lukács scripts en personages uit klassieke Hollywood-films hebben samengevoegd, zoals ‘Sunset Boulevard’,‘Badlands’, ‘Wild at Heart’, ‘The Last Picture Show’ en ‘All About Eve’.  Dit fictieve netwerk van een dromenjagende gemeenschap is gefilmd in Hollywood en is vermengd met de dagelijkse realiteit van de acteurs: een niemandsland tussen Los Angeles en Hollywood. Een plaats waar dromen de werkelijkheid definiëren, en waar de droom wordt gedefinieerd door de realiteit.


Broersen & Lukács hebben gestudeerd aan het Sandberg Institute en aan de Rijksakademie in Amsterdam (2007 - 2008). Hun films, installaties en grafisch werk zijn internationaal getoond, waaronder in: Centre Pompidou Paris (FR), MUHKA Gent (BE), Coca in Torun (PL), Kunsthalle Tallinn (EST) en het Stedelijk Museum Amsterdam. Hun films zijn te zien op filmfestivals overal ter wereld, waaronder LAForum in Los Angeles, Experimenta Media Arts Biennal in Australië, Kassel Dokumentar Film Festival, International Film Festival Rotterdam en het IDFA in Amsterdam.
Broersen & Lukács zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de 19 e Sydney Biennale, 2014.

* Les Zones Terrestres (De Aardse Zones), Zuber, Rixheim Frankrijk, 1855. Houtdruk op papier. Het volledige ontwerp van het behang is 16 meter bij 2,8 m.  Het papier was in productie tot het begin van de 20e eeuw.